Nezisková organizace

ArtMoving akademie z.s.

Proč neziskovka?

Výhodou spolku je jednak možnost žádat o granty a dotace, ale hlavně vytvoření oficiálně fungující organizace, ve které poskytujeme kvalitní výuku, organizujeme závody a soutěže a pořádáme setkání komunity, čímž sdružujeme osoby podobných zájmů a plníme tak poslání a cíle spolku. Ve více lidech se to jednoduše lépe táhne.

Proč být členem Artmoving akademie?

Jednoduše proto, že 1) se z první ruky dozvíte o plánech, termínech a chystaných akcích, 2) dostanete zvýhodnění na všech našich akcích ať už formou slev, nebo třeba přednostních rezervací, 3) podpoříte dobrou věc – kvalitní a bezpečný trénink, růst komunity, osvětu, kulturně sportovní vyžití atd., 4) dostane se vám osobního přístupu našich trenérů, obdržíte pozvánky na neveřejné akce, 5) můžete se podílet na tvorbě a realizaci různých událostí a 6) sami můžete realizovat svůj nápad se kterým vám rádi pomůžeme a hlavně 7) podpoříme cestu k úspěchu vašeho dítěte nebo vás samotných za splněním vašich sportovních cílů a předsevzetí.

Jak se stát členem?

Pro více informací pokračujte na vyplnění přihlášky níže.

Před vyplněním formuláře se prosím seznamte se STANOVAMI Artmoving akademie z.s.

Přihlášovací formulář do Artmoving akademie z.s.

Stanovy Artmoving akademie z.s. čl. IV, odst. 3, Členství ve spolku: "Za nezletilého, který je mladší patnácti let podává přihlášku jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce nezletilého člena uvede do přihlášky telefonický kontakt na sebe. "
//
U mladších 15 let uveďte tel. číslo na zákonného zástupce.
Zkontrolujte prosím pečlivě správnost emailu.
Informace o platbě nebo odpočtu ze vstupného obdržíte na email po odeslání přihlášky.
Tímto jako zájemce o členství ve smyslu Stanov Artmoving akademie z.s. (dále jen "spolek") svobodně a dobrovolně žádám o přijetí do spolku a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s platnými stanovami Spolku. Jsem si vědom(a) toho, že odesláním formuláře a zaplacením členského příspěvku ve výši 100 Kč se stávám členem Artmoving akademie z.s. Potvrzuji, že všechny uvedené informace se týkají mé osoby a jsou pravdivé. Tímto potvrzením dávám dle § 9, písm. a) z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas spolku ke zpracování údajů uvedených v tomto formuláři výhradně pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Více informací o zpracování údajů naleznete na http://artmoving.cz/zpracovani-osobnich-udaju.


ARTMOVING AKADEMIE Z.S.
IČO: 081 53 655
ČÍSLO ÚČTU: (KOMERČNÍ BANKA) 123-21630247
ADRESA: NÁRODNÍ 479, ÚPICE, 542 32
SPISOVÁ ZNAČKA: L 13055 VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ