Trénink v Úpici

Trénink parkouru v Úpické Artmoving aréně, vedené expertem na pohyb.

Na tréninky 2019/2020 je nutné poslat předem přihlášku! Víc informací níže.

Každý cvičící se podáním přihlášky stává členem Artmoving akademie z.s.
Během letních a zimních prázdnin se tréninky nekonají.

Čas:

pondělí

  • 16.00 – 17.30 – začátečníci/mladší
  • 18.00 – 19.30 – pokročilí/starší  


Místo:

ArtMoving aréna, Národní 479, Úpice. Vjezd i vchod do areálu je z ulice Národní (velká červená brána, pokud bude zamčená, volejte 725306174). Parkování je přímo v areálu. Vchod je na konci areálu.


Platby:

Předplatné

  • 2 000 Kč – celoroční
  • 1100 Kč – půlroční

Členský poplatek 100 Kč je zahrnut v ceně.
Možnost platby převodem.

Permanentka

  • 10 vstupů za 500 Kč. (platnost jen 3 měsíce)
  • + 100 Kč za roční členský poplatek.

Jednorázový vstup

  • 100 Kč.

Přihláška 2019/2020

Přihláška

Přihlášovací formulář na trénink parkouru v Úpické Artmoving aréně a zápis do Artmoving akademie z.s.
Stanovy Artmoving akademie z.s. čl. IV, odst. 3, Členství ve spolku: "Za nezletilého, který je mladší patnácti let podává přihlášku jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce nezletilého člena uvede do přihlášky telefonický kontakt na sebe. "
//
U mladších 15 let uveďte tel. číslo na zákonného zástupce.
Zkontrolujte prosím pečlivě správnost emailu.
Tímto jako zájemce o členství ve smyslu Stanov Artmoving akademie z.s. (dále jen "spolek") svobodně a dobrovolně žádám o přijetí do spolku a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s platnými stanovami Spolku. Jsem si vědom(a) toho, že odesláním formuláře a zaplacením členského příspěvku ve výši 100 Kč se stávám členem Artmoving akademie z.s. Potvrzuji, že všechny uvedené informace se týkají mé osoby a jsou pravdivé. Tímto potvrzením dávám dle § 9, písm. a) z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas spolku ke zpracování údajů uvedených v tomto formuláři výhradně pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Více informací o zpracování údajů naleznete na http://artmoving.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Trenér Jim Dohnal – +420 725 306 174