Aréna


 

ArtMoving aréna

Určena pro trénink volnočasových aktivit, zejména parkouru a workoutu. Děkujeme za podporu městu Úpice.


 < PRAVIDELNÉ TRÉNINKY >

Vstupné

 100 Kč/osoba za 3 hodiny.
300 Kč/osoba za měsíc.

Otevírací doba

Podle domluvy na tel.
+420 725 306 174.

Rezervace arény

+420 725 306 174 nebo info@artmoving.cz


K dispozici je WiFi připojení zdarma díky podpoře Rtyně.net.

Cvičení v ArtMoving aréně je určeno všem, kteří se budou řídit podle následujících pravidel:

1. Návštěvník arény je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.

2. Zakoupením (vstupu, permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.

3. Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do arény povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

4. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí arény nevhodné. Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru areálu.

5. Každý návštěvník je povinen vejít do arény v čisté obuvi. Doporučujeme přezutí do čisté obuvi ještě před vstupem do arény.

6. Za odložené osobní věci v prostorech arény nezodpovídá její provozovatel.

7. Při vstupu se návštěvník dohodne s obsluhou na zaplacení vstupného.

8. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv.

9. Posilovací stroje a náčiní používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. V případě, že návštěvník  používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení arény, je povinen způsobenou škodu uhradit.

10. Použité nářadí a náčiní je každý návštěvník povinen uklidit na místo k tomu určené.

11. Po ukončení cvičení cvičenec zkontroluje, zda v prostoru celé arény nic nezapomněl a na základě domluvy zamkne dveře u arény i hlavní dveře areálu. Klíč předá podle předchozí domluvy odpovědné osobě.

12. Návštěvník je povinen dodržovat dohodnutou dobu cvičení.

13. Není dovoleno vnášet do arény alkohol a kouřit.

Ripstole
Jednoruční činky (2x 16 kg)
Benchpress činka tyč
Box. pytel
Hrazda na zeď
Malá bradla (stélky)
Velká posilovací konstrukce
Parkourové překážky
Dopadové plochy
Boulder stěna
Peg board
Campus board
Švihadlo
Gym. míč
Balance ball
Leg press
HiFI (AUX – 3,5 jack)
Sprcha
WC
atd.


Adresa

Národní 479, Úpice.
Vjezd i vchod do areálu je z ulice Národní (velká červená brána). Parkování je přímo v areálu. Vchod je na konci areálu.