Arénaartmoving aréna

Pro workout a parkour cvičení. 

 < PRAVIDELNÉ TRÉNINKY >

Vstupné

 70 Kč/osoba za 3 hodiny.
300 Kč/osoba za měsíc.

Otevírací doba

Podle domluvy na tel.
+420 725 306 174.


K dispozici je WiFi připojení zdarma díky podpoře Rtyně.net.


Cvičení v ArtMoving aréně je určeno všem, kteří se budou řídit podle následujících pravidel:

1. Návštěvník arény je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.

2. Zakoupením (vstupu, permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.

3. Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do arény povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

4. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí arény nevhodné. Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru areálu.

5. Každý návštěvník je povinen vejít do arény v čisté obuvi. Doporučujeme přezutí do čisté obuvi ještě před vstupem do arény.

6. Za odložené osobní věci v prostorech arény nezodpovídá její provozovatel.

7. Při vstupu se návštěvník dohodne s obsluhou na zaplacení vstupného.

8. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv.

9. Posilovací stroje a náčiní používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. V případě, že návštěvník  používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán. V případě, že cvičenec poškodí jakékoliv zařízení arény, je povinen způsobenou škodu uhradit.

10. Použité nářadí a náčiní je každý návštěvník povinen uklidit na místo k tomu určené.

11. Po ukončení cvičení cvičenec zkontroluje, zda v prostoru celé arény nic nezapomněl a na základě domluvy zamkne dveře u arény i hlavní dveře areálu. Klíč předá podle předchozí domluvy odpovědné osobě.

12. Návštěvník je povinen dodržovat dohodnutou dobu cvičení.

13. Není dovoleno vnášet do arény alkohol a kouřit.

Ripstole
Jednoruční činky (2x 16 kg)
Box. pytel
Hrazda na zeď
Malá bradla (stélky)
Velká posilovací konstrukce
Parkourové překážky
Dopadové plochy
HiFI (AUX – 3,5 jack)
Sprcha
WC


Adresa

Národní 479, Úpice.
Vjezd i vchod do areálu je z ulice Národní (velká červená brána). Parkování je přímo v areálu. Vchod je na konci areálu.